Siirry suoraan sisältöön

Jäsentiedote kevät 2015

  • tehnyt

Juuan Metsä-Villet ry:n vuosikokous pidettiin 19.3.2015 klo. 18.00 alkaen ampumaradan huoltorakennuksella. Puheenjohtaja Ismo Parkkinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

Vuoden riistanhoitajaksi valittiin Ilkka Surakka. Vuoden 2014 paras ajokoira oli Juukelin Amanda, omistaja Vesa Räsänen. Vuoden 2014 paras hirvikoira oli Jämäkän Seppä, omistaja Esko Kortelainen. Pienpetokilpailun voittajat: 1. Ilkka Surakka. 2. Olli Ovaskainen. 3. Teemu Rantala. Saalistilaston palauttaneiden kesken arvottiin lahjakortti, jonka sai Jari Pitkänen.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Ismo Parkkinen, sihteerinä seuran sihteeri Sami Räsänen. Pöytäkirjan tarkastajina toimi Lauri Rantala ja Ilkka Surakka. Ääntenlaskijoina toimi Esko Kortelainen ja Jari Kotipohja. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujaluettelo todettiin ja hyväksyttiin. Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausuntoa käsiteltiin. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin. Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Ismo Parkkinen. Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin Esa Hyttinen, Olli Ovaskainen ja Tero Haukka. Muut johtokunnan jäsenet ovat Pasi Romppanen, Joni Pursiainen ja Jari Kotipohja. Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Ilkka Surakka ja Aarne Möttönen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Timo Rissanen ja Ari Turunen.

Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin. Vuoden 2015 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Majaisäntä: Sami Räsänen, puh. 045-350 7820.

Majan vuokrahinnat löytyvät kotisivuilta.

Seuran liittymismaksuksi päätettiin 260€, maanomistajan liittymismaksuksi 130€, jäsenmaksu/koejäsenmaksu 50€.

Seuran edustajaksi Pohjis-Karjalan Kennelpiirin vuosikokoukseen johtokunta valtuutti Ismo Parkkisen. Suurpetoyhdysmieheksi valittiin Ismo Parkkinen. Hirviporukan johtajana jatkaa Hannu Halonen.

Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin Veikko Kilponen, Jussi Huttunen ja Juho Kokkonen. Koejäseniksi hyväksyttiin Vuokko Suvanto, Nils Vornanen, Pertti Ovaskainen ja Markku Hiltunen. Maanomistajajäseneksi hyväksyttiin Antti Kortelainen.

Seuralla on ajantasaiset kartat kotisivuilla. Karttaa päivitetään tarvittaessa.

Johtokunta valtuutetiin myymään puutavaraa majan tontilta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, parhaaksi katsomillaan hinnoilla ja ehdoilla. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Vastaa